Danh sách website của các đơn vị trong trường

 

STT Tên đơn vị quản lý Website Email Điện thoại Vị trí
1 Trung tâm CNTT&CSDL eoffice2.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
2 Trung tâm CNTT&CSDL agr.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
3 Trung tâm CNTT&CSDL apithitructuyen.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
4 Trung tâm CNTT&CSDL cbvc.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
5 Trung tâm CNTT&CSDL connect.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
6 Trung tâm CNTT&CSDL eoffice.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
7 Trung tâm CNTT&CSDL media.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
8 Trung tâm CNTT&CSDL nhaphoc.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
9 Trung tâm CNTT&CSDL sinhvien.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
10 Trung tâm CNTT&CSDL thanhtoan.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
11 Trung tâm CNTT&CSDL thitructuyen.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
12 Hội sinh viên hoisinhvien.huce.edu.vn hoisinhvien@huce.edu.vn 02438698718 T1- TN
13 BM Giáo dục thể chất gdtc.huce.edu.vn gdqp@huce.edu.vn 02438691476 313-A1
14 BM Ngoại ngữ ngoaingu.huce.edu.vn ngoaingu@huce.edu.vn 02438691432 511-A1
15 Khoa Cầu đường cauduong.huce.edu.vn cauduong@huce.edu.vn 02438693575 112,113-A1
16 Khoa CNTT fit.huce.edu.vn fit@huce.edu.vn 02438697940 410-A1
17 Khoa Công trình biển và Dầu khí congtrinhbien.huce.edu.vn congtrinhbien@huce.edu.vn 02438691140 405-A1
18 Khoa Công trình thuỷ congtrinhthuy.huce.edu.vn congtrinhthuy@huce.edu.vn 02438691828 114,115-A1
19 Khoa Cơ khí cokhi.huce.edu.vn cokhi@huce.edu.vn 02438691445 109-A1
20 Khoa Đào tạo quốc tế dtqt.huce.edu.vn dtqt@huce.edu.vn 02432181583 P12-H2
21 Khoa Giáo dục quốc phòng gdqp.huce.edu.vn gdqp@huce.edu.vn 02443861476 313-A1
22 Khoa Kiến trúc quy hoạch ktqh.huce.edu.vn ktqh@huce.edu.vn 02438691973 116,117-A1
23 Khoa Kinh tế xây dựng kinhtexaydung.huce.edu.vn kinhtequanly@huce.edu.vn 02438691829 318,319-A1
24 Khoa Kỹ thuật môi trường moitruong.huce.edu.vn moitruong@huce.edu.vn 02438691830 316-A1
25 Khoa Lý luận chính trị llct.huce.edu.vn llct@huce.edu.vn 02438691430 413-A1
26 Khoa Vật liệu xây dựng vatlieu.huce.edu.vn vatlieu@huce.edu.vn 02438693571 315-A1
27 Khoa Xây dựng & DDCN xaydung.huce.edu.vn xaydung@huce.edu.vn 02438691831 106,107-A1
28 Văn phòng Đảng uỷ danguy.huce.edu.vn danguy@huce.edu.vn 02438691444 221-A1
29 Ban ĐT QL KSCLC pfiev.huce.edu.vn pfiev@huce.edu.vn 02436280396 304-H1
30 Công đoàn congdoan.huce.edu.vn congdoan@huce.edu.vn 02438691437 118-A1
31 Đoàn TNCSHCM doanthanhnien.huce.edu.vn doanthanhnien@huce.edu.vn 02438691438 102-A1
32 Ký túc xá ktx.huce.edu.vn ktx@huce.edu.vn 02438691484 72 Trần Đại Nghĩa
33 Phòng Bảo vệ bv.huce.edu.vn bv@huce.edu.vn 02438696764 55 GP
34 Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên ctsv.huce.edu.vn ctsv@huce.edu.vn 02438697004 302-A1
35 Phòng Hành chính tổng hợp hcth.huce.edu.vn hcth@huce.edu.vn 02438691454 219-A1
36 Phòng Hợp tác quốc tế htqt.huce.edu.vn htqt@huce.edu.vn 02438699403 110-A1
37 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ktdb.huce.edu.vn ktdb@huce.edu.vn 02436288523 322-A1
38 Phòng Khoa học công nghệ khcn.huce.edu.vn khcn@huce.edu.vn 02438691435 309-A1
39 Phòng Quản lý Đào tạo daotao.huce.edu.vn daotao@huce.edu.vn 02438691300 201-A1
40 Phòng Quản lý đầu tư qldt.huce.edu.vn qldt@huce.edu.vn 02466803535 417-A1
41 Phòng Quản trị thiết bị qttb.huce.edu.vn qttb@huce.edu.vn 02422405305 310-A1
42 Phòng Tài vụ tv.huce.edu.vn tv@huce.edu.vn 02438697005 205,206-A1
43 Phòng Tạp chí tapchi.huce.edu.vn tapchi@huce.edu.vn 02432151343 T4-Thư viện
44 Phòng Tạp chí stce.huce.edu.vn stce@huce.edu.vn 02432151343 T4-Thư viện
45 Phòng Thanh tra pháp chế ttpc.huce.edu.vn ttpc@huce.edu.vn 02438696575 104-A1
46 Phòng Tổ chức cán bộ tccb.huce.edu.vn tccb@huce.edu.vn 02438695477 209,210, 211-A1
47 Phòng Truyền thông tuyển sinh ttts.huce.edu.vn ttts@huce.edu.vn 02436288618 104H1
48 Phòng Truyền thông tuyển sinh tuyensinh.huce.edu.vn tuyensinh@huce.edu.vn 02436288618 104H1
49 Thư viện thuvien.huce.edu.vn thuvien@huce.edu.vn 02436280398 TV
50 Trung tâm CNTT&CSDL ttcntt.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
51 Trung tâm Hợp tác ĐT & Tư vấn Quốc tế (ICCEC) iccec.huce.edu.vn iccec@huce.edu.vn 02436285371 Tầng 5 - TN
52 Y tế yt.huce.edu.vn yt@huce.edu.vn 02438691834 Tầng 2 - Thư viện
53 Trung tâm CNTT&CSDL en.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
54 Trung tâm CNTT&CSDL admin.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
55 Trung tâm CNTT&CSDL auth.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
56 Trung tâm CNTT&CSDL backend.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
57 Trung tâm CNTT&CSDL image.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
58 Trung tâm CNTT&CSDL huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1
59 Trung tâm CNTT&CSDL www.huce.edu.vn ttcntt@huce.edu.vn 02438630001 101H1

 

STT CẤP Tên đơn vị Cấp 3 Tên đơn vị Cấp 2 Email đơn vị Trưởng đơn vị
1 Cấp 2   K. Cầu đường cauduong@huce.edu.vn doanhbp@huce.edu.vn
2 Cấp 3 BM Cầu và công trình ngầm K. Cầu đường bm.cctn@huce.edu.vn tungkd@huce.edu.vn
3 Cấp 3 BM Cơ học đất, Nền móng K. Cầu đường bm.cdnm@huce.edu.vn vietnb@huce.edu.vn
4 Cấp 3 BM Địa chất công trình K. Cầu đường bm.dcct@huce.edu.vn minhnv@huce.edu.vn
5 Cấp 3 BM Đường ôtô và đường ĐT K. Cầu đường bm.doto@huce.edu.vn doanhbp@huce.edu.vn
6 Cấp 3 BM Trắc địa K. Cầu đường bm.tdct@huce.edu.vn trongtd@huce.edu.vn
7 Cấp 2   K. Cơ khí XD cokhi@huce.edu.vn thachld@huce.edu.vn
8 Cấp 3 BM Cơ giới hoá xây dựng K. Cơ khí XD bm.cghxd@huce.edu.vn hieutd@huce.edu.vn
9 Cấp 3 BM Cơ sở kỹ thuật cơ khí K. Cơ khí XD bm.csktck@huce.edu.vn sungpd@huce.edu.vn
10 Cấp 3 BM Điện kỹ thuật K. Cơ khí XD bm.dkt@huce.edu.vn bacnd@huce.edu.vn
11 Cấp 3 BM Máy xây dựng K. Cơ khí XD bm.mxd@huce.edu.vn giangdt@huce.edu.vn
12 Cấp 3 BM Vật lý K. Cơ khí XD bm.vatly@huce.edu.vn tongpv@huce.edu.vn
13 Cấp 3 Phòng NC thực nghiệm cơ khí K. Cơ khí XD pnc.tnck@huce.edu.vn namnt1@huce.edu.vn
14 Cấp 2   K. Công nghệ TT fit@huce.edu.vn binhta@huce.edu.vn
15 Cấp 3 BM Công nghệ phần mềm K. Công nghệ TT bm.cnpm@huce.edu.vn dungtk@huce.edu.vn
16 Cấp 3 BM Khoa học máy tính K. Công nghệ TT bm.khmt@huce.edu.vn thanghn@huce.edu.vn
17 Cấp 3 BM KT hệ thống và mạng MT K. Công nghệ TT bm.kthtmmt@huce.edu.vn duongltt@huce.edu.vn
18 Cấp 3 BM Kỹ thuật máy tính K. Công nghệ TT bm.ktmt@huce.edu.vn vupa@huce.edu.vn
19 Cấp 3 BM Tin học xây dựng K. Công nghệ TT bm.thxd@huce.edu.vn thuydd@huce.edu.vn
20 Cấp 3 BM Toán học K. Công nghệ TT bm.toan@huce.edu.vn thoanpd@huce.edu.vn
21 Cấp 3 BM Toán học ứng dụng K. Công nghệ TT bm.tud@huce.edu.vn ngocnt@huce.edu.vn
22 Cấp 2   K. Công trình thủy congtrinhthuy@huce.edu.vn dongbv@huce.edu.vn
23 Cấp 3 BM Cảng - Đường thuỷ K. Công trình thủy bm.cdt@huce.edu.vn hungvq@huce.edu.vn
24 Cấp 3 BM Thuỷ lực -Thuỷ văn K. Công trình thủy bm.tltv@huce.edu.vn laitd@huce.edu.vn
25 Cấp 3 BM XD Thuỷ lợi - Thuỷ điện K. Công trình thủy bm.tltd@huce.edu.vn lamnp@huce.edu.vn
26 Cấp 3 Phòng thí nghiệm thuỷ lực K. Công trình thủy ptn.tl@huce.edu.vn thanhnc@huce.edu.vn
27 Cấp 2   K. Đào tạo Quốc tế dtqt@huce.edu.vn hoatq@huce.edu.vn
28 Cấp 2   K. Đào tạo Sau đại học sdh@huce.edu.vn hanb@huce.edu.vn
29 Cấp 2   K. Kiến trúc & QH ktqh@huce.edu.vn lanhnc@huce.edu.vn
30 Cấp 3 BM Cơ sở nghệ thuật K. Kiến trúc & QH bm.csnt@huce.edu.vn huongntl2@huce.edu.vn
31 Cấp 3 BM Hình hoạ -Vẽ kỹ thuật K. Kiến trúc & QH bm.hhvkt@huce.edu.vn hoannx@huce.edu.vn
32 Cấp 3 BM Kiến trúc cảnh quan K. Kiến trúc & QH bm.ktcq@huce.edu.vn tuanpa@huce.edu.vn
33 Cấp 3 BM Kiến trúc Công nghệ K. Kiến trúc & QH bm.ktcn@huce.edu.vn lanhnc@huce.edu.vn
34 Cấp 3 BM Kiến trúc Dân dụng K. Kiến trúc & QH bm.ktdd@huce.edu.vn tungtm@huce.edu.vn
35 Cấp 3 BM Kiến trúc môi trường K. Kiến trúc & QH bm.ktmtr@huce.edu.vn hapth@huce.edu.vn
36 Cấp 3 BM Lý thuyết và LSKT K. Kiến trúc & QH bm.ltlskt@huce.edu.vn chungdt@huce.edu.vn
37 Cấp 3 BM Nội thất K. Kiến trúc & QH bm.noithat@huce.edu.vn Không có
38 Cấp 3 BM QH hạ tầng KTĐT K. Kiến trúc & QH bm.qhktht@huce.edu.vn maintt@huce.edu.vn
39 Cấp 3 BM Qui hoạch K. Kiến trúc & QH bm.qh@huce.edu.vn cuongph@huce.edu.vn
40 Cấp 2   K. Kinh tế & QLXD kinhtequanly@huce.edu.vn huongnl@huce.edu.vn
41 Cấp 3 BM Kinh tế nghiệp vụ K. Kinh tế & QLXD bm.ktnv@huce.edu.vn ducnm@huce.edu.vn
42 Cấp 3 BM Kinh tế và QL BĐS K. Kinh tế & QLXD bm.ktqlbds@huce.edu.vn haidd@huce.edu.vn
43 Cấp 3 BM Kinh tế xây dựng K. Kinh tế & QLXD bm.ktxd@huce.edu.vn tantv@huce.edu.vn
44 Cấp 3 BM Quản lý DA & Pháp luật K. Kinh tế & QLXD bm.qldapl@huce.edu.vn quannt@huce.edu.vn
45 Cấp 3 BM Tổ chức kế hoạch K. Kinh tế & QLXD bm.tckh@huce.edu.vn toannq@huce.edu.vn
46 Cấp 2   K. KT Môi trường moitruong@huce.edu.vn ngattv@huce.edu.vn
47 Cấp 3 BM Cấp thoát nước K. KT Môi trường bm.ctn@huce.edu.vn huyendtt@huce.edu.vn
48 Cấp 3 BM Công nghệ và Quản lý MT K. KT Môi trường bm.cnqlmt@huce.edu.vn bachlt@huce.edu.vn
49 Cấp 3 BM Năng lượng và MT K. KT Môi trường bm.nlmt@huce.edu.vn trungnt1@huce.edu.vn
50 Cấp 3 BM Vi khí hậu K. KT Môi trường bm.vkh@huce.edu.vn quangtn@huce.edu.vn
51 Cấp 2   K. Lý luận CT llct@huce.edu.vn dungvt@huce.edu.vn
52 Cấp 3 BM NLCB của CN Mác - Lênin K. Lý luận CT bm.cnmaclenin@huce.edu.vn dungvt@huce.edu.vn
53 Cấp 3 BM Tư tưởng HCM & ĐLCMVN K. Lý luận CT bm.tthcm@huce.edu.vn dancv@huce.edu.vn
54 Cấp 2   K. Vật liệu XD vatlieu@huce.edu.vn longhv@huce.edu.vn
55 Cấp 3 BM Công nghệ VLXD K. Vật liệu XD bm.cnvlxd@huce.edu.vn lamnt@huce.edu.vn
56 Cấp 3 BM Hoá học K. Vật liệu XD bm.hoahoc@huce.edu.vn hadtt@huce.edu.vn
57 Cấp 3 BM Vật liệu xây dựng K. Vật liệu XD bm.vlxd@huce.edu.vn lamnn@huce.edu.vn
58 Cấp 3 Phòng thí nghiệm VLXD K. Vật liệu XD ptn.vlxd@huce.edu.vn anvvt@huce.edu.vn
59 Cấp 2   K. Xây dựng DD&CN xaydung@huce.edu.vn tungpt@huce.edu.vn
60 Cấp 3 BM Cơ học kết cấu K. Xây dựng DD&CN bm.ckc@huce.edu.vn datpx@huce.edu.vn
61 Cấp 3 BM Cơ học lý thuyết K. Xây dựng DD&CN bm.clt@huce.edu.vn namns@huce.edu.vn
62 Cấp 3 BM Công nghệ & QLXD K. Xây dựng DD&CN bm.cnqlxd@huce.edu.vn khoahn@huce.edu.vn
63 Cấp 3 BM Công trình BTCT K. Xây dựng DD&CN bm.ctbtct@huce.edu.vn thangnt2@huce.edu.vn
64 Cấp 3 BM Công trình Thép - Gỗ K. Xây dựng DD&CN bm.cttg@huce.edu.vn tuanva@huce.edu.vn
65 Cấp 3 BM Sức bền vật liệu K. Xây dựng DD&CN bm.sbvl@huce.edu.vn tutm@huce.edu.vn
66 Cấp 3 BM Thí nghiệm & KĐCT K. Xây dựng DD&CN bm.tnkdct@huce.edu.vn hieunt@huce.edu.vn
67 Cấp 2   K. XD CT Biển & DK congtrinhbien@huce.edu.vn quanmh@huce.edu.vn
68 Cấp 3 BM CSKT Công trình biển & CTVB K. XD CT Biển & DK bm.ctbvb@huce.edu.vn taonq@huce.edu.vn
69 Cấp 3 BM KTXD Công trình biển- ĐÔBC K. XD CT Biển & DK bm.ctbdo@huce.edu.vn anhbt@huce.edu.vn
70 Cấp 2   Ban Quản lý Đào tạo KSCLC pfiev@huce.edu.vn tutn@huce.edu.vn
71 Cấp 3 BM Tiếng Pháp Ban Quản lý Đào tạo KSCLC bm.tiengphap@huce.edu.vn lamtx@huce.edu.vn
72 Cấp 2   Ban Quản lý Ký túc xá ktx@huce.edu.vn tunh@huce.edu.vn
73 Cấp 2   BM Giáo dục thể chất gdtc@huce.edu.vn hieunv@huce.edu.vn
74 Cấp 2   BM Ngoại ngữ ngoaingu@huce.edu.vn lanntm@huce.edu.vn
75 Cấp 2   K Giáo dục quốc phòng gdqp@huce.edu.vn longnt2@huce.edu.vn
76 Cấp 2   Phòng Bảo vệ bv@huce.edu.vn dungpv@huce.edu.vn
77 Cấp 2   Phòng CTCT - QLSV ctsv@huce.edu.vn trungbq@huce.edu.vn
78 Cấp 2   Phòng Đào tạo daotao@huce.edu.vn khanhhq@huce.edu.vn
79 Cấp 2   Phòng HC-TH hcth@huce.edu.vn dupv@huce.edu.vn
80 Cấp 2   Phòng Hợp tác Quốc tế htqt@huce.edu.vn dungnt1@huce.edu.vn
81 Cấp 2   Phòng Khoa học - CN khcn@huce.edu.vn phuongnv@huce.edu.vn
82 Cấp 2   Phòng KT và ĐBCLGD ktdb@huce.edu.vn hungpt@huce.edu.vn
83 Cấp 2   Phòng Quản lý đầu tư qldt@huce.edu.vn anhct@huce.edu.vn
84 Cấp 2   Phòng Quản trị -Thiết bị qttb@huce.edu.vn toipt@huce.edu.vn
85 Cấp 2   Phòng Tài vụ tv@huce.edu.vn trungtv@huce.edu.vn
86 Cấp 2   Phòng Thông tin và TT tttt@huce.edu.vn dinhdd@huce.edu.vn
87 Cấp 2   Phòng Tổ chức cán bộ tccb@huce.edu.vn linhnn@huce.edu.vn
88 Cấp 2   Phòng TT - Pháp chế ttpc@huce.edu.vn thaind@huce.edu.vn
89 Cấp 2   Thư viện thuvien@huce.edu.vn Không có
90 Cấp 2   Trạm Y tế yt@huce.edu.vn hienntt@huce.edu.vn
91 Khác Công đoàn   congdoan@huce.edu.vn khoahn@huce.edu.vn
92 Khác Cựu giáo chức   cuugiaochuc@huce.edu.vn chantn@huce.edu.vn
93 Khác Đảng uỷ   danguy@huce.edu.vn phamduyhoa@huce.edu.vn
94 Khác Đoàn thanh niên   doanthanhnien@huce.edu.vn tuannk@huce.edu.vn
95 Khác Hội sinh viên   hoisinhvien@huce.edu.vn luannt1@huce.edu.vn
96 Khác Hội đồng trường   hoidongtruong@huce.edu.vn thind@huce.edu.vn