Xoá bỏ email không đúng nhận diện thương hiệu - Trước ngày 22/7/2020

logodhxd TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Phòng Thông tin & Truyền thông
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi các Thầy cô Giảng viên, CBVC trong Trường !

Theo quy định nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Xây dựng (743/QĐ -ĐHXD ngày 02/06/2016) mỗi CBVC trong trường chỉ được cấp 01 tài khoản email cá nhân (đã được gửi đến các lãnh đạo đơn vị) theo nhận diện thương hiệu quy định chi tiết ở file sau: link file chi tiết NDTH

Hiện tại Google đang yêu cầu nhà Trường kiểm tra lại các vấn đề của hệ thống trong đó có các tài khoản đang tồn tại không đúng theo nhận diện thương hiệu, nếu không có động thái xử lý toàn bộ các dịch vụ của Google dùng qua tên miền nuce.edu.vn (Gmail, Drive, Classroom, Google Sheet...) sẽ bị tạm ngưng và xoá vào ngày 24/7/2020.

Qua kiểm tra rà soát Phòng TT&TT thấy trên hệ thống đang còn tồn tại các tài khoản có tên đăng nhập không đúng theo quy định của nhà Trường như trong danh sách sau: Danh sách tài khoản sai NDTH cần xử lý

Vì việc này rất gấp có thể ảnh hưởng đến toàn Trường kính đề nghị các thầy cô đang còn sử dụng một trong các tài khoản này sớm di chuyển dữ liệu và tài nguyên trước ngày 22/7/2020. Sau ngày này những tài khoản trên sẽ bị xoá và không thể đăng nhập được nữa.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thầy cô trong việc này:

  1. aliasPhòng TT&TT đề xuất các email sai NDTH này vẫn được sử dụng nhưng chỉ có thể dùng làm Alias cho email chính đúng NDTH sau một khoảng thời gian nhất định. Nghĩa là mọi email gửi về email bị xoá kia vẫn nhận được trên email chính, nhưng ko đăng nhập được với tài khoản email bị xoá (Như trong ảnh)

  2. transferNếu thầy cô đang có nhiều dữ liệu trên Drive mà việc download thủ công xuống và đẩy lên lại Drive của email đúng NDTH rất mất thời gian. Thầy cô có thể đăng ký để Phòng TT&TT sử dụng chức năng Transfer ownership trong Dashboard của admin để làm việc này tự động và nhanh hơn. (Lưu ý ko chuyển được nội dung các email).

 

Việc di chuyển ngay các email là một việc rất khó khăn, rất mong các thầy cô thông cảm cho Phòng phải làm theo quy định và đặc biệt để báo cáo lại với Google.


Mọi thắc mắc thầy cô có thể liên hệ:
  • Phòng Thông tin và Truyền thông
  • Văn phòng: phòng 104 nhà H1
  • Điện thoại: 02436 288 618
  • Email: tttt@nuce.edu.vn
col-line