Hướng dẫn cho tân sinh viên

1.  Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin đào tạo  

     https://ttcntt.huce.edu.vn/-huce-huong-dan-su-dung-cong-thong-tin-dao-tao-cho-sinh-vien

2.  Hướng dẫn sử dụng Email Google

     Bước 1: Sinh viên sau khi nhận được thông báo qua email cá nhân, số điện thoại hoặc zalo, truy cập vào https://gmail.com.

     Bước 2: Sử dụng tài khoản Email Google và mật khẩu trong thông báo để đăng nhập.

     Bước 3: Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.

  • Quy ước email sinh viên ĐHXDHN có định dạng: ten+mssv@huce.edu.vn (Vd: sinh viên có tên Lê Văn Hà, mssv: 82282897, sẽ có email là ha82282897@huce.edu.vn) 
  • Sau khi có mật khẩu sinh viên có thể sử dụng như các tài khoản Gmail khác. Trên điện thoại xem thêm tại: hướng dẫn đăng nhập qua Mobile
  • Sử dụng làm email mặc định để NHẬN thông tin từ nhà trường, trao đổi thông tin với thầy/ cô và các dịch vụ hỗ trợ khác.

3.  Hướng dẫn sử dụng tài khoản Microsoft

     Bước 1: Sinh viên sau khi nhận được thông báo qua email, số điện thoại hoặc zalo, truy cập vào https://www.office.com.

     Bước 2: Sử dụng tài khoản Microsoft Office và mật khẩu trong thông báo để đăng nhập.

     Bước 3: Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.

  • Tài khoản có định dạng tên+mssv@huce.edu.vn (vd: sinh viên có tên Lê Văn Hà, mssv: 82282897, sẽ có tài khoản là ha82282897@huce.edu.vn)
  • Trang đăng nhập: https://www.office.com
  • Sử dụng để SSO tại trang sinhvien.huce.edu.vn, học trực tuyến qua MSTeam, cài đặt Office 365 bản A1, OneDrive giới hạn 5TB… (Lưu ý: Không dùng được Outlook để gửi email ra ngoài).

4.  Danh sách các website và chức năng 

STT

Website

Chức năng

1

Cổng thông tin đào tạo

Theo dõi lịch học, kết quả học tập, đăng ký môn học, học phí, thực hiện khảo sát…

2

Hệ thống đăng ký thủ tục hành chính online

Hệ thống đăng ký thủ tục hành chính như xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng, ưu đãi giáo dục,…

3

Gmail

Dùng làm email mặc định để NHẬN thông tin từ nhà trường, trao đổi thông tin với thầy/ cô và các dịch vụ hỗ trợ khác

4

Microsoft Office

SSO tại trang sinhvien.huce.edu.vn, học trực tuyến qua MSTeam, cài đặt Office 365 bản A1, OneDrive giới hạn 5TB

5

Trang facebook của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Theo dõi tin tức của Trường

6

Trang facebook của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên Trường ĐHXD Hà Nội

Theo dõi tin tức từ Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

7

Danh sách phòng ban và chức năng phòng ban

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật:

  • Trung tâm CNTT&CSDL, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:
  • Địa chỉ: Phòng 101 nhà H1,
  • Điện thoại: 024.3863.0001 (Giờ hành chính),
  • Email: ttcntt@huce.edu.vn.