Hướng dẫn sinh viên tự cấp lại mật khẩu email (*@huce.edu.vn), office365, cổng thông tin sinh viên (sinhvien.huce.edu.vn)

Việc thực hiện lấy lại Mật khẩu bao gồm 2 bước: Nhận OTPCập nhật mật khẩu mới. Mỗi bước tương ứng với 1 màn hình.

1. Tổng quan

      

2. Nhận OTP

Tên trường thông tin

Ghi chú

Mã sinh viên

Mã số sinh viên.

VD: 0025467.

Email cá nhân để nhận OTP

Email này không nhất thiết là email nhà trường cấp, chỉ cần sinh viên có thể đăng nhập vào emai lày là được.
Khi ấn nút Nhận OTP, hệ thống sẽ gửi otp về email này.

Số điện thoại

Nhập số điện thoại hiện tại sinh viên đang sử dụng.

Ngày sinh

Ngày tháng năm sinh của sinh viên. Định dạng dd/MM/yyyy.

VD: 14/02/2005

CCCD

Nhập CCCD hoặc CMND khi đăng ký nhập học.

Lưu ý: Nếu sinh viên nhập CCCD mà hệ thống báo thông tin không chính xác, sinh viên hãy thử lại bằng CMND và ngược lại.

Loại cấp lại mật khẩu

Có 3 loại:

  • Cổng thông tin sinh viên (sinhvien.huce.edu.vn, dkhp.huce.edu.vn)
  • Email (Tài khoản mail được nhà trường cung cấp)
  • Microsoft Office 365 (Tài khoản Office 365, Teams được nhà trường cung cung cấp)

Sinh viên muốn lấy lại mật khẩu của tài khoản thuộc hệ thống/ ứng dụng nào, thì chọn loại tương ứng. Mặc định là Cổng thông tin sinh viên.

Lưu ý:  Nếu sinh viên muốn lấy lại cả 2 loại tài khoản thì thực hiện lần lượt.

VD: Muốn lấy lại Cổng thông tin sinh viên và Email, sinh viên hãy thực hiện lấy lại Cổng thông tin sinh viên trước, sau đó làm tương tự với tài khoản Email. Tất cả thông tin cần nhập đều giống nhau, chỉ có loại cấp lại mật khẩu là cần chọn lại.

Nhận OTP

Sinh viên ấn nút này. Hệ thống sẽ gửi OTP về email cá nhận của sinh viên.

Lưu ý: Thời hạn nhập OTP là 5 phút.

 

3. Cập nhật mật khẩu mới

Tên trường thông tin

Ghi chú

Nhập OTP vừa nhận được

Nhập OTP mà hệ thống vừa gửi về email cá nhân của sinh viên ở bước trước.

Nhập mật khẩu mới

Sinh viên nhập mật khẩu mới cho tài khoản của mình. Mật khẩu mới cần bao gồm chữ hoa, thường, số, ký tự đặc biệt.

Xác nhận mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới vào đây một lần nữa

Cập nhật mật khẩu mới

Ấn nút này để hệ thống thực hiện cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản của sinh viên.

Lấy lại OTP

Ấn nút này để lấy lại OTP một lần nữa

 

4. Lỗi thường gặp và lưu ý

Lỗi

Giải quyết

Sai thông tin sinh viên.

Kiểm tra lại các thông tin đã nhập.

Nếu sinh viên có cả CMND thì thử nhập CMND thay cho CCCD

Chọn sai loại cấp lại mật khẩu

(Một số sinh viên muốn cấp lại tài khoản Email nhưng lại để Loại cấp lại mật khẩu là Cổng thông tin sinh viên, dẫn đến tài khoản sinh viên cần cấp lại vẫn là mật khẩu cũ.)

Chọn lại cho đúng với tài khoản của mình.

 

- Lưu ý: Đối với một loại cấp lại mật khẩu, nếu đã cấp lại mật khẩu thành công thì lần tiếp theo gần nhất mà sinh viên có thể lấy lại mật khẩu của loại này là 7 ngày sau.

VD: Sinh viên chọn lấy lại mật khẩu của Email, sau đó sinh viên tạo mật khẩu mới thành công nhưng vài ngày sau sinh viên lại quên mất mật khẩu này. Vậy thì phải 7 ngày sau, sinh viên mới có thể tự cấp lại mật khẩu Email cho mình được.

** Sinh viên có thắc mắc cần hỗ trợ, liên hệ với Trung tâm CNTT & CSDL qua email, số điện thoại hoặc tới trực tiếp.