Hướng dẫn sử dụng phân hệ QLHC

Kính gửi các thầy cô, CBVC !

Phòng TT&TT được nhà Trường phân công làm đầu mối liên hệ giữa các Khoa phòng ban và đơn vị lập trình xây dựng hệ thống phần mềm.

Phòng xin gửi lại các thầy cô, CBVC thông tin tài khoản mặc định đăng nhập phân hệ Quản lý hành chính. Mỗi thầy cô được tạo một tài khoản có thông tin:

  • Tên đăng nhập: là tên email cá nhân trường cấp (không chứa @nuce.edu.vn)
  • Mật khẩu: Phòng TT&TT đã gửi về email của Thầy cô
  • Trang đăng nhập: qlhc.nuce.edu.vn
  • Chỉ trưởng đơn vị được phân quyền đăng ký lịch. (danh sách)

Nhà trường sẽ không thông báo mời họp trực tiếp đến từng cá nhân, kính đề nghị các thầy cô thường xuyên vào cập nhật thông tin.


Nếu có vướng mắc hay lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng đề nghị thầy cô liên hệ để được hỗ trợ và chuyển yêu cầu sang đơn vị lập trình để xử lý:

  1. TS Đỗ Quốc Hoàng: 0989.358.951 | hoangdq@nuce.edu.vn
  2. ThS Nguyễn Hải Dương: 0398 317 139 | duongnh3@nuce.edu.vn
  3. KS. Nguyễn Đăng Được: 0973 356 933 | duocnd@nuce.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng: https://drive.google.com/drive/folders/1JKRJg47YhWFGHD…