Thông báo - Nâng cao bảo mật email

logodhxd TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Phòng Thông tin & Truyền thông
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kính gửi các Thầy cô Giảng viên, CBVC, các em Sinh viên Trường ĐHXD !

Ngày 24/6/2020, Google gửi yêu cầu nhà trường về việc nâng cao bảo mật trong việc sử dụng email của các cá nhân, các đơn vị sử dụng tên miền @nuce.edu.vn. Vì vậy, Nhà trường đề nghị các đơn vị, cán bộ và sinh viên thực hiện các biện pháp sau:

  1. Thay đổi mật khẩu có độ khó cao: Độ dài mật khẩu ít nhất 8 ký tự, có chứa chữ số, có ký tự HOA, có ký tự đặc biệt !@#$%^&*()... Từ ngày 30/7- 29/9 hệ thống sẽ yêu cầu bắt buộc người dùng phải tự đổi mật khẩu mới
  2. Không chia sẻ mật khẩu email - thông tin cá nhân, với người khác
  3. Nên bật bảo vệ  xác thực hai lớp cho mật khẩu, cập nhật số điện thoại di động và email phục hồi trong profile
  4. Khi nhận được email lạ, có nghi ngờ: không được click vào bất cứ link nào trong nội dung email, hoặc download file đính kèm, đồng thời cảnh báo (report) lên hệ thống.

Nếu Google phát hiện và cảnh báo tài khoản nào có dấu hiệu vi phạm, Nhà trường sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Để hỗ trợ thông tin liên quan đến tài khoản email, liên hệ Phòng TT&TT (Địa chỉ: P104H1) hoặc chuyên viên Trần Văn Quang (090 493 7060) để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!