Thông báo: Sử dụng Google Drive for Desktop thay thế Backup and Sync and Drive File Stream cho việc đồng bộ hoá dữ liệu từ PC lên Drive

  • Google phát triển ứng dụng mới có tên Google Drive for Desktop thay thế Backup and Sync and Drive File Stream cho việc đồng bộ hoá dữ liệu từ PC lên Drive.
  • Người dùng được yêu cầu chuyển sang sử dụng ứng dụng này trước ngày 18/8/2021, sau ngày này có thể đăng nhập trên hai ứng dụng cũ không thực hiện được.
  • Link download Google Drive for Desktop: https://dl.google.com/drive-file-stream/GoogleDriveSet…