Google yêu cầu hệ thống email Trường ĐHXD khuyến cáo người dùng tự đặt lại mật khẩu

Từ ngày 29/7/2020 - 29/9/2020 Google yêu cầu hệ thống email Trường ĐHXD khuyến cáo người dùng TỰ đặt lại mật khẩu (ít nhất 8 ký tự, chứa ký tự Hoa, chữ số, ký tự đặc biệt...
-------------------------------------------
Thông tin chi tiết: https://ttcntt.huce.edu.vn/thong-bao-nang-cao-bao-mat-email